Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Välkommen till Energikontoret


18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen sticky icon

18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen

Under 2016 har projekt inom energi och klimat beviljats medel för drygt 18 miljoner kronor, varav ungefär hälften gått till projekt som ägs av Region Jämtland Härjedalen. Resten är medel som företag har beviljats för åtgärder som till exempel installation av publika laddstolpar.

Företag i Jämtland Härjedalen blir energieffektiva

IMG_20170206_162747.jpg

Genom energieffektivisering kan företag bli mer kostnadseffektiva. Därför erbjuder Energimyndigheten, med stöd av EU inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet, små och medelstora företag med minst 1 GWh energianvändning att delta i ett företagsnätverk. Tillsammans med andra företag får de stöd av en energiexpert och kan utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi.

Energikartläggnings stöd

EUlogo_v_RGB.png

Den 1 juli 2015 infördes ett energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten, vilka kostnader företaget har för energi, och innehåller förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energikartläggningsstödet kan täcka 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock max. 50 000 kronor. Energikartläggningen kan antingen utföras av företagets egen personal eller av externt företag.

Nio steg i konsten att köra sparsamt

Nio steg i konsten att köra sparsamt
Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4-10 procent (eller mer!). Det här är sparsam körning i nio steg enligt Trafikverket:

* Kör med framförhållning – undvik stopp
* Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
* Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
* Motorbromsa
* Kör inte på tomgång
* Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
* Använd motorvärmare
* Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning
* Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd