You are here18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen

18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen


18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen

Under 2016 har projekt inom energi och klimat beviljats medel för drygt 18 miljoner kronor, varav ungefär hälften gått till projekt som ägs av Region Jämtland Härjedalen. Resten är medel som företag har beviljats för åtgärder som till exempel installation av publika laddstolpar.

Under 2016 har Region Jämtland Härjedalen satsat stort på projektansökningar inom energi och klimat, vilket gett goda resultat. Under 2016 har alla projektansökningar från Region Jämtland Härjedalen inom detta område beviljats. Det rör det sig om 13 projekt om sammanlagt drygt nio miljoner kronor.

Samtidigt har det arbetats intensivt med stöd till företag för att söka medel för åtgärder inom energi och klimat. Tio aktörer har fått sina ansökningar beviljade och sammanlagt tillför det nio miljoner kronor till Jämtland Härjedalen. Pengarna kommer från Klimatklivet och Landsbygdsprogrammet.

– Att så många projekt beviljas inom detta område under samma år är något utöver det vanliga och flera rekryteringar blir nu aktuella för att täcka upp det stora behov som finns. 2016 kan mycket väl vara det bästa året hittills, säger Jimmy Anjevall, projektledare.
Region Jämtland Härjedalen arbetar med energi- och klimatfrågor på många sätt, såväl riktat till allmänheten som till företag och organisationer. Bland annat samordnar organisationen den kostnadsfria energi- och klimatrådgivningen för regionens kommuner, samordnar nätverk för energieffektivisering och utgör kansli för Klimatrådet.

Beviljade medel:

- Region Jämtland Härjedalen har fått projekt inom energi och klimat beviljade för 9 miljoner kronor under 2016.
- Företag har beviljats finansiering av åtgärder inom energi och klimat för sammanlagt 9 miljoner kronor under 2016.
- Konvertering från fossil eldningsolja till förnybar bioolja: 300 000 kronor
- Installation fastbränsleanläggning 2 miljoner kronor
- Installation av publika laddstolpar för elbilar: 6 miljoner kronor
- Energieffektivisering av byggnad, installation av solceller och laddstolpe: 1 miljon kronor

För mer information:
Jimmy Anjevall, projektledare, 070-710 78 01