You are hereInnehållssamlare / Kategorier / Energinyheter

Energinyheter


Utlysning: Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Energimyndigheten - tors, 2015-10-01 13:15

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under 2016. Ansökningsperioden stänger den 2 november kl. 12.00.

Kategorier: Energinyheter

Möjlighet att bidra inom uppdraget om solelstrategi

Energimyndigheten - ons, 2015-09-30 11:35

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag inför uppdraget att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Syfte är att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget.

Kategorier: Energinyheter

Strängnäs tänker och bygger långsiktigt

Energimyndigheten - tis, 2015-09-29 10:53

I Strängnäs kommun byggs just nu den nya stadsdelen Norra Finninge. Trots att den nya stadsdelen ligger lite avsides, ska den bli en naturlig del av staden. I länken mellan det nya och det gamla prioriteras gång- och cykeltrafiken samt kollektiva färdmedel. I processen har både politiker och medborgare varit delaktiga.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Bränsleprogrammen

Energimyndigheten - mån, 2015-09-28 12:17

Energimyndigheten utlyser totalt 71,5 miljoner kronor inom Bränsleprogrammen tillförsel, omvandling och hållbarhet. I denna utlysning välkomnas projektförslag som syftar till att nå de mål och utveckla de områden där forskningsbehov kvarstår. Sista ansökningsdag är 2015-11-16 kl 08.00.

Kategorier: Energinyheter

Effektiva transporter ger energivinster

Energimyndigheten - mån, 2015-09-28 11:31

Många kommuner arbetar med att minska sin påverkan på miljön och inom transportområdet finns det stora energivinster att göra. Genom utbildning och nytänkande kan transportintensiva verksamheter spara både tid och pengar – samtidigt som de gör en insats för miljön. Smartare resor inom hemtjänsten, samordning av varutransporter och förändrade resvanor för kommunanställda är alla exempel på lyckade insatser inom transportområdet.

Kategorier: Energinyheter

Förslag till ändringar i den norska förordningen om elcertifikat på remiss

Energimyndigheten - tors, 2015-09-24 17:01

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) har skickat ut förslag till ändringar i förordningen om elcertifikat på remiss.

Kategorier: Energinyheter

Elbusslinje uppmärksammas med överraskningskonserter ombord

Energimyndigheten - tors, 2015-09-24 16:47

Samarbetet ElectriCity har resulterat i Göteborgs första moderna elbusslinje. Energimyndigheten är en av aktörerna i projektet genom att ha stöttat utvecklingen av elbussar. Silent Bus Sessions är kampanjen där några av Sveriges hetaste artister framförde låtar inför ovetande resenärer på de tysta bussarna.

Kategorier: Energinyheter

Synpunkter efterfrågas inför Kontrollstation 2017

Energimyndigheten - tors, 2015-09-24 16:00

Energimyndigheten vill ha in synpunkter inför arbetet med Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet.

Kategorier: Energinyheter

Nu kan fler söka stöd inom Strategiska innovationsområden

Energimyndigheten - tors, 2015-09-24 12:15

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas öppnar för nya ansökningsmöjligheter inom satsningen för Strategiska innovationsområden. En agendautlysning för satsningar inom energi- och klimatområdet är öppen och under nästa år är ambitionen att öppna en programutlysning inom samma område.

Kategorier: Energinyheter

Nya samarbeten ger bättre luft

Energimyndigheten - mån, 2015-09-21 18:40

De flesta städers luftkvalitet försämras under de timmar som invånarna åker till och från sina arbeten. Umeå har försökt komma tillrätta med problemet. Genom att samarbeta med en av stadens privata fastighetsägare vill kommunen skapa nya hållbara resmöjligheter som gör det svårare för invånarna att ta bilen till jobbet.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Strategiska innovationsagendor

Energimyndigheten - mån, 2015-09-21 14:34

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas bjuder med denna utlysning in till att ansöka om stöd till framtagande av nya strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet eller tilläggsfinansiering av pågående agendaprojekt. Utlysningen görs inom ramen för satsningen på strategiska innovationsområden

Kategorier: Energinyheter

Ny vägledning inför energikartläggningar i stora företag

Energimyndigheten - tors, 2015-09-17 10:42

Nu finns en andra vägledning klar som rör lag (2014:266) om energikartläggningen i stora företag (EKL). Vägledningen visar på hur de företag som berörs kan gå tillväga för att få fram en representativ bild av energianvändningen i företaget – innan man påbörjar energikartläggningen.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Sök medel inom forskningsprogrammet Energigasteknik

Energimyndigheten - tis, 2015-09-15 11:05

Energimyndigheten och Energiforsk AB genomför tillsammans forskningsprogrammet Energigasteknik. I denna utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 29 oktober 2015.

Kategorier: Energinyheter

Energimyndigheten arrangerar ny konferens - Energismart

Energimyndigheten - mån, 2015-09-14 15:23

För att Sverige verkligen ska nå målet om 20 procents mindre energianvändning vill Energimyndigheten visa på potentialen i energieffektivisering. Därför arrangerar vi konferensen Energismart på Nalen i Stockholm den 4 november där vi vänder oss till nyckelaktörer på lokal, regional och nationell nivå för att diskutera fördelarna med energieffektivisering och dess många positiva samhällseffekter.

Kategorier: Energinyheter

Myndigheter bjuder in till träff om belysning

Energimyndigheten - fre, 2015-09-11 15:57

Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket möter tillverkare och återförsäljare för att prata om belysning. Den 24 september hålls ett seminarium vid Ljushögskolan i Jönköping där du som arbetar inom branschen bjuds in för information kring de regler som finns inom området.

Kategorier: Energinyheter

Planerad utlysning om stöd till strategiska innovationsagendor öppnar i september

Energimyndigheten - ons, 2015-09-09 13:10

Inom ramen för satsningen på strategiska innovationsområden, som genomförs av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas, planeras en utlysning om stöd till strategiska innovationsagendor att öppna i september.

Kategorier: Energinyheter

Energieffektivisering möjlig trots hinder

Energimyndigheten - tis, 2015-09-08 10:10

Att effektivisera energianvändningen står på alla kommuners att-göra-lista, men många stöter på hinder som försvårar arbetet. Fallstudier och pilotprojekt har genomförts i Stockholms län för att identifiera vilka de vanligaste hindren är, och vilka vägar som finns för att komma runt dem.

Kategorier: Energinyheter

Kommuner höjer energikraven vid upphandlingar

Energimyndigheten - mån, 2015-09-07 14:57

Kommuner står för stora inköp av tjänster och produkter, vilket gör att de kan göra stor skillnad i klimat- och energifrågor vid upphandlingar. Nu har flera kommuner gått ihop och utarbetat nya metoder för att kunna ställa högre miljökrav och följa upp resultaten bättre. I Karlstads kommun har nya riktlinjer för lägre miljöpåverkan även gett lägre energikostnader.

Kategorier: Energinyheter

Planerad utlysning inom Bränsleprogrammen

Energimyndigheten - mån, 2015-09-07 12:24

Energimyndigheten planerar en ny utlysning inom Bränsleprogrammen tillförsel, omvandling och hållbarhet i början av oktober 2015. Detta sker i samband med en föväntad förlängning av programmen fram till 2017-12-31. Vi vill uppmärksamma sökanden på en kort ansökningstid då projekten förväntas starta 1 februari 2016.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Samverkansprogrammet E2B2 – energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten - fre, 2015-09-04 14:39

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den fjärde utlysningen från samverkansprogrammet E2B2 som omfattar maximalt 40 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 3 november 2015.

Kategorier: Energinyheter