You are hereInnehållssamlare / Kategorier / Energinyheter

Energinyheter


Miljöanpassad vattenkraftsteknik bidrar till skonsammare fiskvandring

Energimyndigheten - tors, 2015-09-03 11:19

Ny teknik har tagits fram för att rusta upp våra befintliga vattenkraftverk. Den nya tekniken för småskalig vattenkraft innebär bland annat att den kompakta turbinen använder vatten som smörjmedel istället för olja vilket gör fiskvandingen nedför dammarna skonsammare.

Kategorier: Energinyheter

Uppsala på god väg mot mer hållbart resande

Energimyndigheten - ons, 2015-09-02 13:35

Gamla vanor behöver inte vara svåra att bryta. I projektet "Spjutspetsar Mobility Management Uppsala" har 15 företag och organisationer undersökt sina medarbetares resvanor och samarbetat för att få fler att resa hållbart. Resultatet visar att man med relativt små medel kan få fler att ställa bilen och resa klimatsmart i tjänsten.

Kategorier: Energinyheter

Regionalt samarbete en lysande idé

Energimyndigheten - ons, 2015-09-02 11:15

Kontor och lokaler drar mycket energi, och belysning står för en stor del av energianvändningen. Tillsammans har kommunerna i Uppsala län tagit viktiga steg mot smartare och mer energisnål belysning.

Kategorier: Energinyheter

Högre priser på förädlade trädbränslen

Energimyndigheten - tis, 2015-09-01 11:22

Priset på förädlade trädbränslen har ökat något under andra kvartalet 2015, medan priserna på skogsflis och biprodukter varit mer stabila. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Kategorier: Energinyheter

Energimyndigheten informerar om energismart körning

Energimyndigheten - mån, 2015-08-31 15:05

Under veckan genomförs Däckrazzia – en kampanj i bred samverkan mellan myndigheter och organisationer för att öka medvetenheten kring vikten av att hålla koll på sina däck. Valet av gröna däck kan spara upp till 10 procent av bränslet.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Programmet Energieffektiva fordon

Energimyndigheten - ons, 2015-08-26 11:03

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner kronor inom Programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen hållbara och fossiloberoende fordon. I utlysningen välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forsknings­områden. Sista ansökningsdag är den 7 oktober 2015.

Kategorier: Energinyheter

Uppdaterade siffror över vindkraftutbyggnaden

Energimyndigheten - tis, 2015-08-25 12:01

Idag släpps en sammanställning av första halvårets vindkraftbyggande med en lista för alla kommuner i Sverige.

Kategorier: Energinyheter

Effektiv utomhusbelysning ger energi till fler insatser

Energimyndigheten - tis, 2015-08-25 11:52

Dals-Ed och kommunerna i Örebro län har lysande exempel på hur man kan energieffektivisera och spara pengar med ny, smart belysningsteknik. Lyckade satsningar på utomhusbelysning gör att kommunerna nu satsar mer på att öka kunskaperna och minska energianvändningen.

Kategorier: Energinyheter

Internationella perspektiv på förnybar energi

Energimyndigheten - tis, 2015-08-25 10:25

Hur ser den internationella utvecklingen ut kring förnybar energi, och vad väntar i framtiden? De frågorna behandlas vid dagens IVA-seminarium där bland annat generaldirektörer från Energimyndigheten och International Renewable Energy Agency, Irena, medverkar i en direktsänd paneldebatt.

Kategorier: Energinyheter

Hållbar stadsplanering – för framtids segrar

Energimyndigheten - mån, 2015-08-24 10:17

Säg Mora och många tänker direkt på Vasaloppet, något som stämmer bra med hur kommunen vill upplevas. Kommunen satsar stort på att erbjuda sina cirka 20 000 invånare möjligheter att leva ett aktivt liv nära naturen. I planeringen av det nya bostadsområdet Noret norra var det därför självklart att tänka hållbart redan från start. Genom smart transport- och bebyggelseplanering ville man försöka undvika att de boende skulle bli beroende av bil.

Kategorier: Energinyheter

Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Energimyndigheten - ons, 2015-08-19 15:00

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 12,5 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 10,4 TWh byggts i Sverige och 2,1 TWh i Norge.

Kategorier: Energinyheter

Promenad- och cykelstaden Nydal

Energimyndigheten - tis, 2015-08-18 17:39

I den snabbt växande regionen Stockholm-Uppsala ligger Knivsta. Här planeras just nu stadsdelen Nydal där Energimyndigheten samverkar med Knivsta kommun. Den gemensamma åtgärdsplanen visar hur bilismen kan reduceras till förmån för mer hållbara transportmedel, som cykel och kollektivtrafik.

Kategorier: Energinyheter

Tio forskningsprojekt om energisystem delar på 43 miljoner

Energimyndigheten - tis, 2015-08-18 14:55

Energimyndigheten har beviljat sammanlagt 43,2 miljoner kronor till tio projekt inom programmet Strategisk energisystemforskning. De beviljade projekten kommer bland annat att bedriva forskning om utvecklingsmöjligheter för upphandlingar av energieffektiva fartyg, och framtida aktörer och roller på elmarknaden.

Kategorier: Energinyheter

Kvartalsrapport publiceras på onsdag

Energimyndigheten - mån, 2015-08-17 14:59

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 2015 för elcertifikatsmarknaden på onsdag den 19 augusti, klockan 13:00.

Kategorier: Energinyheter

Minskad oljeanvändning och ökad biobränsleanvändning de kommande åren

Energimyndigheten - mån, 2015-08-17 12:44

Användningen av oljeprodukter i Sverige väntas minska de närmaste åren. Den främsta orsaken är en fortsatt minskad bensinanvändning. Samtidigt ökar användningen av biobränslen, det visar Energimyndighetens senaste prognos.

Kategorier: Energinyheter

Ny handbok för Kommunal och Regional Energistatistik

Energimyndigheten - ons, 2015-07-29 13:04

Nu blir det enklare att bearbeta och använda Kommunal och Regional Energistatistik (KRE), exempelvis som underlag till energiarbete i kommuner och län.

Kategorier: Energinyheter

Hitta projekt i Energimyndighetens projektdatabas

Energimyndigheten - fre, 2015-07-24 15:36

Energimyndighetens projektdatabas innehåller information om de projekt som Energimyndigheten ger stöd till, såväl pågående som avslutade.

Kategorier: Energinyheter

Rikligt regn kan medföra elavbrott

Energimyndigheten - fre, 2015-07-24 15:06

Inför helgen kan vissa delar av Sverige få rikligt med regn. Mycket regn och kraftig vind kan slå ut elen.

Kategorier: Energinyheter

Utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Energimyndigheten - tors, 2015-07-23 18:03

I regleringsbrevet för 2015 får Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla den svenska strategin för energieffektivisering vid renoveringar.

Kategorier: Energinyheter

Strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten - tors, 2015-07-23 13:53

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 17 oktober 2016.

Kategorier: Energinyheter