You are hereInnehållssamlare / Källor / Energimyndigheten

Energimyndigheten


Prenumerera på innehåll
Energimyndighetens nyheter
Uppdaterad: 2 år 34 veckor sedan

En samlad bild över energiläget i Sverige

ons, 2015-10-21 16:04

Nu finns Energiläget 2015. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Kategorier: Energinyheter

Fälttest visar hur väl äldre bergvärme presterar

tis, 2015-10-20 12:10

Energimyndighetens fälttest av äldre bergvärmepumpar i 20 hushåll visar att de klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Genom att mäta energianvändningen har Energimyndigheten kunnat utvärdera hur mycket energi äldre bergvärmepumpar faktiskt sparar.

Kategorier: Energinyheter

Inbjudan: Information om nya energikartläggningsstödet

mån, 2015-10-19 10:18

Den 27 november och vid tre tillfällen i februari bjuder Energimyndigheten in till halvdagsseminarier för att informera dig som praktiskt utför energikartläggningar inom Energimyndighetens nya energikartläggningsstöd för små och medelstora företag.

Kategorier: Energinyheter

Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2015

fre, 2015-10-16 14:54

Den 16 oktober 2015 hölls branschträffen Svenska Kyl och värmepumpdagen 2015 i Göteborg.

Kategorier: Energinyheter

Solkraft-kommunen Heby

fre, 2015-10-16 12:00

Att producera sin egen solenergi är inte så svårt som många tror. I alla fall inte om man bor i Heby där kommunen och energibolaget tillsammans arrangerar workshops och studiecirklar för villaägare, lantbrukare och företagare. Genom målmedveten kommunikation har Heby kommun nu uppnått det första delmålet med 180 kW nyinstallerad solenergi.

Kategorier: Energinyheter

Energimyndighetens roll i flyktingmottagandet

ons, 2015-10-14 11:23

Energimyndigheten erbjuder sig att hjälpa till och underlätta flyktingmottagandet.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: ERA-Net Bioenergy

tis, 2015-10-13 11:30

Energimyndigheten har avsatt 12 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-Net Bioenergy. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 13.00 den 22 januari 2016.

Kategorier: Energinyheter

Öppna utlysningar inom Säker, ren och effektiv energi - Horisont 2020

mån, 2015-10-12 12:44

EU-kommissionen har öppnat ett flertal utlysningar för år 2016-2017 inom samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi inom EU:s ramprogram Horisont 2020.

Kategorier: Energinyheter

Smart samarbete om resurser i Malmö hamn

mån, 2015-10-12 10:52

Norra hamnen i Malmö är ett nav för transport av stadens restavfall, materialtransporter och energiförsörjning. Genom bättre samarbeten mellan hamnens olika verksamheter kan ett företags avfall bli ett annat företags råvara. Utmaningen är att få företagen att förstå nyttan för att vilja samarbeta.

Kategorier: Energinyheter

Forskarprofilen som undersöker belysningens effekter på människor

mån, 2015-10-12 10:48

Känslomässiga faktorer betyder mer än vi tror för att skapa hållbara samhällsmiljöer. Det menar miljöpsykologen Maria Johansson som undersöker hur man ska utforma belysningen utomhus.

Kategorier: Energinyheter

Grönt bränsle i äppelfabriken

fre, 2015-10-09 11:11

Tack vare en energikartläggning kunde Kiviks musteri äntligen ersätta oljepannan med en pelletspanna. Nu kommer 90 procent av bränslet till musteriet från träpellets och målet är att man ska använda pellets gjort på avfall från spannmålsodling. Investeringen på nära 9 miljoner kronor kommer att betala av sig på 2,5 år.

Kategorier: Energinyheter

Inbjudan: Konferens om energieffektivisering i fastighetsbranschen 12 november

fre, 2015-10-09 10:01

Vad är de senaste trenderna inom energieffektivisering i fastighetsbranschen? Hur kommer Energimyndigheten att arbeta framöver med frågan? Hur kan vi bäst sprida erfarenheter från genomförda projekt och satsningar? Energimyndighetens beställargrupper BeBo (bostäder) och Belok (lokaler) bjuder in till höstkonferens för att diskutera frågorna.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: FFI Energi & Miljö

tors, 2015-10-08 17:38

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter.

Kategorier: Energinyheter

Miljövänliga hus ger stora besparingar

tors, 2015-10-08 12:29

Genom att effektivisera elanvändning och uppvärmning i kommunala fastigheter kan stora miljöbesparingar göras. Sunne och Umeå kommun arbetar parallellt med att energieffektivisera sina byggnader. Insatserna är olika men det gemensamma receptet för framgång är innovativa lösningar, engagemang och samarbete.

Kategorier: Energinyheter

Miljöekonomisk stadsplanering i Västervik

tors, 2015-10-08 10:42

Västerviks kommun vill få fler att besöka stadens kärna utan bil. Med en ny parkeringsstrategi, fler cykelbanor och en extra infart till staden hoppas kommunen kunna skapa ett reseflöde som gör bilen överflödig och staden med attraktiv.

Kategorier: Energinyheter

Nya energimyndigheten.se med ny prenumerationstjänst

ons, 2015-10-07 14:43

Den 22 oktober får energimyndigheten.se en helt ny design och omstrukturerat innehåll. Samtidigt lanserar vi en ny och förbättrad prenumerationstjänst.

Kategorier: Energinyheter

Nya e-tjänster lanseras den 12 oktober

tis, 2015-10-06 15:00

Den 12 oktober lanserar vi en ny portal för Energimyndighetens e-tjänster som används för att söka stöd och rapportera in uppgifter till myndigheten. Först ut att använda portalen är de företag som ska rapportera inom Energikartläggning i stora företag samt inom Hållbara bränslen.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Affärsutveckling och kommersialisering på internationella marknader

mån, 2015-10-05 16:15

Energimyndigheten har avsatt 5 Mkr för marknadsundersökande genomförbarhetsstudier för utvecklingsprojekt på internationella marknader.

Kategorier: Energinyheter

Utlysning: Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser

mån, 2015-10-05 12:11

Energimyndigheten och Energiforsk genomför tillsammans samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser. Sista ansökningsdag för att söka medel från programmet i denna utlysning är den 21 oktober 2015.

Kategorier: Energinyheter

Hållbara transporter i Håbo

mån, 2015-10-05 10:41

Tätorten Bålsta i Håbo kommun har 15 000 invånare, varav de flesta åker bil. Genom att öka kunskapen om hållbara transporter vill kommunen skapa en stad där invånarna i framtiden väljer att promenera, cykla eller åka buss i stället för att ta bilen.

Kategorier: Energinyheter