Energikartläggnings stöd

EUlogo_v_RGB.png

Den 1 juli 2015 infördes ett energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten, vilka kostnader företaget har för energi, och innehåller förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energikartläggningsstödet kan täcka 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock max. 50 000 kronor. Energikartläggningen kan antingen utföras av företagets egen personal eller av externt företag. För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten krav på energikartläggningens innehåll och redovisning. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Vem kan söka stödet?
Stödet vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Kontakt för att veta mer: Jimmy Anjevall, Region Jämtland Härjedalen, jimmy.anjevall@regionjh.se
063-146593
Du kan även hitta mer information på Energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-oc...

Vill ni också samarbeta med oss?

EUlogo_Inv_sve_c_RGB.jpg

Berners,Hotell Hammarstrand, Lamtech, Fors Industrier, OKQ8 Stugun. Listan över företag i Jämtlands län vars framgångsrika arbete för minskad energianvändning och klimatpåverkan på olika sätt uppmärksammats är lång. Vi vill göra den ännu längre.

Minskade energikostnader ökar företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Indirekt skapas ofta mervärden i form av nya arbetssätt, ett stärkt varumärke och minskad klimatpåverkan. Vi på Region Jämtland Härjedalen hjälper företag att sammanställa energistatistik, utforma och följa upp energiplaner, söka aktuella investeringsstöd mm. Vi vill vara en handlingskraftig och pålitlig samarbetspartner till så många företag vi bara kan. Det vill vi eftersom det ligger i helt i linje med länets utvecklings- och klimatstrategier. Vi har ju också som vision att bli en fossilbränslefri region. Vi har nått långt, andelen förnybart är hela 71%, men vi vill mer.

De företag vi samarbetar med går det bra för. Inom ramen för två av våra projekt, delfinansierade av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden, har vi under våren gjort en sammanställning som visar att en klar majoritet av cirka 30 företag minskat sin energianvändning sedan år 2010. Om vi tittar på företagens energinyckeltal, kWh/m2, omsättning/kWh, kWh/gästnatt etc., blir siffrorna ännu bättre, då har ALLA effektiviserat sin energianvändning. Dessutom har företagens användning av fossila bränslen minskat kraftigt under den här perioden. Vår övertygelse är att resultaten kommer att bli ännu bättre fram till år 2020.

Hur mycket energi som kan sparas beror naturligtvis på typ av företag, utgångsläge och ambitionsnivå. För några kan det handla om att anpassa drifttider för ventilation, för andra att byta belysning och minska antalet flygresor etc. Det går ofta att börja med relativt enkla åtgärder som inte kräver några investeringar, exempelvis se till att den utrustning man har fungerar som den ska, undvika att lokaler kyls och värms samtidigt m.m. Oavsett var man slutar är det dock en stor fördel om man börjar med att kartlägga energianvändningen så att man får en bild av var energin tar vägen och utifrån det kan göra en handlingsplan.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Ingrid.Ahnlund-Rode@regionjh.se, 063-146588
Jimmy.Anjevall@regionjh.se, 063-146593

Här finns mer att läsa om energieffektivisering i företag:

Nätverk för energieffektivisering i företag

och
Stöd för energikartläggning

Energimyndighetens webbplats