You are hereGenomförda projekt / Energiklok Bostadsrättsförening och fastighetsägare / Checklista för energigenomgång i fastigheter

Checklista för energigenomgång i fastigheter


Vid rådgivningsbesöken använder vi oss av en checklista, och tittar på såväl energianvändning, klimatskal som installationer.

Rådgivningsbesöket behöver inte vara något som bara sker en gång, det är vanligt att man hittar saker som behöver kollas upp, och det är ofta bra att även ha ett eller ett par uppföljande rådgivningsbesök. Rådgivningsbesöket utförs av kommunens energi- och klimatrådgivare och är kostnadsfritt.

BilagaStorlek
Checklista vid besök hos fastigetsägare och BRF.xls53.5 kB