You are hereGenomförda projekt / Nationella noder för lågenergihusbyggande / Dialogmöte 26/2 i Umeå

Dialogmöte 26/2 i Umeå


Lågenergibyggande blir mer och mer aktuellt i takt med att energipriserna stiger och nya krav och direktiv antas i EU och Sverige. Välkommen till en intressant dag med fokus på vad som behövs göras i regionen för att uppnå mål och direktiv om lågenergibyggande och energieffektivisering.
Genom projektet Nationella noder för lågenergibyggande bjuder Norrbottens energikontor, Energikontoret i Jämtlands län, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och IUC Norrbotten in till dialogmöte. Dagen handlar om hur vi skapar ett mer hållbart byggande genom ökad samverkan i norra Sverige.
Programmet innehåller bl a information om vilka olika finansieringsmöjligheter som finns på nationella och europeisk nivå för lågenergibyggande och energieffektivisering (Horizon 2020, kommande strukturfondsprogram och E2B2). Det finns även utrymme för dialog med inbjudna deltagare och medverkande föreläsare. Tre goda exempel från regionen presenteras och dagen avslutas med studiebesök till passivhus- passivhus-villorna som byggs av Dragonskolans gymnasieprogram på Tavleliden i Umeå.

Presentationer från dilagomötet hittar du här:

BilagaStorlek
Inledning Nationella noder för Lågenergihus.pdf87.6 kB
Lars Wikman.pdf1.66 MB
Presentation E2B2 Mats Bäck 140226.pdf1013.46 kB
Mikael_berglund.pdf706.09 kB
Rolf Wännström SME Instrument - VINNOVA.pdf60.69 kB
Lusthusbacken Christer André.pdf2.73 MB
Skolor i Krokoms kommun 26 februari.pdf467.8 kB