You are hereGenomförda projekt / Energieffektivisering i landsbygdsbutiker

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker


Projektet Enegieffektivisering i landzbygsbutiker startar hösten 2012 och kommer att pågå tll och med dec 2013.
Under projekttiden kommer de butiker som deltar att få möjlighet att genomföra energikartläggning av sina verksamheter, för att därigenom hitta områden där de kan spara energi och pengar.

BilagaStorlek
Slutrapport energieffektivisering i landsbygsbutiker.pdf895.68 kB