You are hereProjekt / Energieffektiviseringsnätverk företag

Energieffektiviseringsnätverk företag


EUlogo
STEM.JPG

Projekt Energieffektiviseringsnätverk

Att aktivt arbeta med energibesparingar har inte enbart en positiv inverkan på miljön, ett ökat energimedvetande i företag leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Erfarenheter och forskning visar att energiarbete behöver utföras kontinuerligt för att det ska vara framgångsrikt, och att fler åtgärder genomförs om företag ingår i nätverk. Projektet Energieffektiviseringsnätverk pågår 2015-2018 och syftet är att få små och medelstora företag att energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. I projektet kommer företagen att ingå i ett nätverk av företag, erbjudas kontinuerliga träffar, utbildningstillfällen och stöd från energiexpert. Arbetet i projektet syftar till ett kontinuerligt arbetssätt med energifrågor.

Vem kan delta i projektet:
Projektet vänder sig till företag som har en energianvändning över 2 GWh/år. (2000 MWh).

Kontakt för att veta mer: Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se, 063-146588

Se Energimyndighetens hemsida för ytterligare information http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/na...