You are hereProjekt / Energieffektivsering VA

Energieffektivsering VA


Varje liter vatten som passerar genom ett vattensystem medför en energikostnad. Inom vattendistribution används stora mängder energi till att pumpa vatten, men många pumpsystem fungerar ineffektivt. En rapport från svenskt vatten visar att de flesta pumpsystem har en besparingspotential å runt 10 % som kan uppnås genom relativt enkla åtgärder med kort återbetalningstid.

Projektet pågår till september 2018. I projektet kommer nätverket VA Z med representanter från alla länets kommuner, att fördjupa sig inom energieffektivisering.
Projektets huvudinriktning är att öka kunskapen om energieffektivisering inom VA verksamhet, samt att genomföra åtgärder åtgärder inom energieffektivisering. Nätverkets aktiviteter kommer att vara inriktade på kunskapshöjande insatser, inventering, och genomförande av åtgärder.
Projektets mål är att ge deltagande kommuner ökad kunskap för att arbeta strategiskt och kontinuerligt med energieffektivisering i VA-verksamhet med fokus på optimal drift och långsiktighet, vilket inkluderar bättre användning av resurser, ökad takt i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och minskad energianvändning.

Ett liknande projekt har tidigare genomförts i Västra Götaland, projektet hette ENVA och information om det projektet finns att läsa här: http://hallbarutvecklingvast.se/projekt/enva

EMH_Logotyp_CMYK.jpg
BilagaStorlek
enva_m_utfall2_2.pdf1.84 MB