You are hereGenomförda projekt / EnergYZer

EnergYZer


FN:s organ Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC, slår fast att det till stor del är mänsklig aktivitet som under de senaste åren har förorsakat klimatförändringarna. IPCC slår vidare fast att utsläppen kan minskas genom flera insatser till exempel effektiv energiomvandling och energianvändning, byte av energislag och teknik, koldioxidavskiljning, förbättrad markanvändning, större skogar med mera. Det är bakgrunden till projektet EnergYZer. Något måste göras.

Syftet med EnergYZer är främst att bidra till de regionala miljömålen för Västernorrland och Jämtlands län genom ökad användning av förnybar energi och effektiv energiteknik. Detta ska i sin tur ge fler arbetstillfällen och företag i regionen. Målet är bland annat att gynna systematiskt och förebyggande energi- och klimatarbete hos myndigheter, företag och organisationer. Projektet ska också främja ökad produktion av förnybar energi.

Detta innebär fler aktiviteter, ett ökat samarbete mellan Jämtlands och Västernorrlands län samt att energikontoren i dessa två län kan utveckla sina verksamheter ytterligare. Besök projektets hemsida! www.energyzer.se

För mer information kontakta Jimmy Anjevall, 063-14 65 93 eller jimmy.anjevall@regionjamtland.se

BilagaStorlek
EnergYZer. EnergYZmart kommun. Slutrapport 20111213.pdf3.28 MB
EnergYZer. Energikrav JLL, LVN, NLL, VLL 20110509.pdf264.47 kB
EnergYZer. Energibalansstudier YZ-län 2011. Sankey 20111220.pdf7.16 MB
EnergYZer Har tillväxten nått vägs ände, rapport 20111228.pdf1.38 MB
EnergYZer. Energi- och Klimatsamtal Timrå, rapport 20111227.pdf3.06 MB
Energibalans Jämtlands län 2008191.52 kB
Reserapport vätgasstudieresa december 2008662.65 kB
Energyzer projektbeskrivning229.22 kB