You are hereGenomförda projekt / Hållbart byggande

Hållbart byggande


Projektet ”Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande” har beviljats bidrag för att genomföra åtgärder inom Klimatinvesteringsprogrammet. Energikontoret är projektägare. Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Länsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan är medaktörer. Projektet ska genomföras under tiden 14 maj 2008 till den 31 dec 2010.

Målet med projektet är att integrera miljöhänsyn och resurshushållning vid byggande av enbostadshus med betoning på minskade koldioxidutsläpp genom ökade kunskaper hos fastighetsägare om byggande, drift och underhåll.

BilagaStorlek
Projektbeskrivning Hållbart Byggande.pdf29.58 kB