You are hereHistorik

Historik


Energikontorets invigning 1999

I EU:s vitbok från 1997 fastslogs att andelen förnybar energi skulle öka till 12%, därför inrättades ett stöd till regionala energikontor. Detta födde tankar i Jämtlands läns Energi AB, med partners i Finland och Norge utformades en ansökan som i mars 1998 skickades till Bryssel. Ansökan beviljades och Energikontoret startade i februari 1999. Under de första åren var vi en ideell förening men från 2004 ingår vi som en avdelning i Kommunförbundet Jämtlands län.
Energikontoret är ett av 13 energikontor i Sverige och ett av knappt 400 st i hela Europa. EU-kommissionen har satt upp ett mål om fördubbling av andelen förnyelsebar energi till 12 % år 2010. I Agenda 21-anda skall arbetet ske lokalt, och där skall energikontoren vara en drivkraft.