Mall för energiplan


Egenkontrollen inom energiområdet kan sammanfattas i en energiplan. En energiplan ska ge en överblick av dagens energisituation, förändringar som kan komma att påverka energianvändningen och åtgärder som kan bidra till att minska energianvändningen.
I en bostadsrättsförening kan man tänka sig att det är en fördel att det finns dokumentation även inom energiområdet, som kan underlätta arbetet till exempel när nya ledamöter väljs in i styrelsen.

BilagaStorlek
Mall för energiplan.xls708.5 kB