You are hereSök stöd för att energieffektivisera hyresbostäder

Sök stöd för att energieffektivisera hyresbostäder


Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder. Det finns 778 miljoner kronor att ansöka om under 2017.

Det här är ett ekonomiskt stöd som vänder sig till fastighetsägare som har hyresbostäder i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Stödet gäller renoveringar som leder till att byggnadens energianvändning minskar. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna som administreras av fastighetsägaren och hyran förhandlas som vanligt.

Det är till länsstyrelsen i det län som fastigheten ligger som ansökan ska skickas. Det är också länsstyrelsen som svarar på frågor, handlägger och fattar beslut om stödet.

Här www.boverket.se/byggstod finns anmälningsblanketter, informationsmaterial och mer information om hur man söker stödet.