You are hereGenomförda projekt / Zolcell 1:1

Zolcell 1:1


Zolcell 1:1 avslutades i december 2014.
Ta del av projektets slutrapport i bifogad fil.

Kontaktperson för projektet:
Jimmy Anjevall
063-146593, 070-7107801
jimmy.anjevall@regionjh.se

BilagaStorlek
Zolcell 1-1-slutrapport tom 20141231.pdf967.85 kB